Kerületi Idősek Otthona vezető ápolót keres

Vezető ápoló feladata: az ellátottak ápolási gondozási feladatainak irányítása . Részt vesz az orvosi vizsgálatokon, szervezi az ellátottakkal kapcsolatos külső intézményekben történő vizsgálatot . Elkészíti az egyéni gondozási terveket, ellenőrzi annak végrehajtását. Elkészíti beosztottjainak szolgálati vezénylését.

Pályázati feltételek: Egyetemi vagy főiskolai végzettség OKJ 54, OKJ 55 végzettség Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság . A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Emelt szintű szakképesítés, OKJ-s 54 vagy 55 ápoló. Szakosított szociális intézményben, vagy egészségügyi intézményben eltöltött legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Elvárt kompetenciák: Empátia, szociális érzékenység, együttműködési, konfliktuskezelési készség, pontosság, precizitás, önálló munkavégzés. Pályázathoz benyújtandó iratok, igazolások: - Fényképes szakmai önéletrajz. - Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata. - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány. Juttatások: Kjt. szerinti bérbesorolás BKV bérlet. ingyenes étkezés.


Érdeklődni :
Telefonon :Balogh Márta Veronika Intézményvezetőné
Önéletrajzot e-mail címre: piroskaliget@gmail.com