Bemutatkozás

A Piroska-Liget Idősek Otthona 80 férőhelyen biztosítja az ellátást. A gondozást 3 szintes épületben végezzük megfelelő szakszemélyzettel. Az alsó szinten található az étterem, a társalgó, az imasarok, az orvosi szoba, és az irodahelyiségek. A tágas, világos, 2-3 ágyas lakószobák a felső két szinten kerültek kialakításra. Minden szinten közösségi helyiségek állnak rendelkezésre.

A Kőbányai Piroska-Liget Idősek Otthona nem állami fenntartású, idősek tartós bentlakásos elhelyezését és ellátását biztosító intézmény. A jogosultak részére szakosított szociális szolgáltatást nyújt. Működésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993.évi III. törvény (továbbiakban Szt.), illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000 (I.7) SzCsM rendeletben (továbbiakban Rendelet) foglaltak az irányadók.